Hvad betaler du til, hvad går pengene til og hvad arbejder vi for?

Hvert år har vi fået finansiel støtte fra Dansk Sejlunion til at organisere og gennemføre aktiviteter for sejlerne.

Som noget nyt har Dansk Sejlunion i år bedt de forskellige bådklasser om at ansøge samlet for et år af gangen. Zoom8 bestyrelsen har derfor udarbejdet en årsplan med visioner og ønsker for bådklassen.

I henhold til Dansk Sejlunions tilskudsmodel har vi ansøgt om støtte til aktiviteter, der direkte støtter op om den sportslige udvikling, udvikling af aktivitetsniveauet, fastholder og højner engagementet hos sejlerne, samt rekrutterer nye sejlere.

Jer, der nærlæser ansøgningen, vil hurtigt opdage, at vi fx har brug for tilskud til fx at have en træner med til ranglistestævnerne og DM. Konceptet med en fælles træner til alle sejlere vægtes højt i DZA, da det styrker kammeratskabet og sammenholdet i klassen. Men der er mange andre vigtige aktiviteter vi også søger til. Læs ansøgningen og bliv klogere.Vores ansøgning finder I her.

Dansk Sejlunion vil offentliggøre alle ansøgninger på deres hjemmeside den 24.3. og vi regner med at få at vide, hvor stort vores tilskud bliver kort efter. Det vil vi så informere om her på siden.